ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบถึงนโยบาย

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนนักกีฬาตัวแทน จังหวัดบึงกาฬ กีพาเทคว้นโดรุ่นอายุ 14 ปี ให้แก่ เด็กหญิงธนกรณ์ สีโนราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายอาทิตย์ อัมไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นางสาวแพรวนกา องอาจ และนายศิริพงษ์ ศรีรักษ์ ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนบึงกาฬ