นายอาทิตย์ อัมไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นางสาวแพรวนกา องอาจ และนายศิริพงษ์ ศรีรักษ์ ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนบึงกาฬ

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาพร้อมด้วย นายวิจิตร พรมกุล และนายบันลือ พลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนซ่พิสัยพิทยาคม

นายอาทิตย์ อัมไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิโลวิทยาพร้อมด้วย นายวิจิตร พรมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนศรีวิโลวิทยา ร่วมพิธีวางพวงมาลากวายราชสดุดี และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งประกาศเลิกทาส นำความเสมอภาคมาสู่คนไทยทุกคนจนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาพร้อมด้วย นายวิจิตร พรมกุล และนายบันลือ พลพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรกวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในงานวันตำรวจ ประจำปี 2566

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาพร้อมด้วย นายวิจิตร พรมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าพบ นายวรวุฒิ จันทร์สว่าง นายอำเภอศรีวิไลนายสมเกียรติ ลามคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีวิไล และพันตำรวจเอก ชัยยุทธ ธรรมสุนารองผู้บังคับการตำรวจกูธรจังหวัดบึงกาพ รักษาราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีวิไลเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา