นายอาทิตย์ อัมไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันอวยพรปีใหม่ 2567 ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา

โรงเรียนศรีวิโลวิทยา โดยการนำของนายอาทิตย์ อัมไพผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิลวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูครูและนักการแม่บ้าน เป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่งานต้อนรับท่านอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบถึงนโยบาย

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนนักกีฬาตัวแทน จังหวัดบึงกาฬ กีพาเทคว้นโดรุ่นอายุ 14 ปี ให้แก่ เด็กหญิงธนกรณ์ สีโนราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2