โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566