สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ มอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนนักกีฬาตัวแทน จังหวัดบึงกาฬ กีพาเทคว้นโดรุ่นอายุ 14 ปี ให้แก่ เด็กหญิงธนกรณ์ สีโนราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2