ฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา แจ้งแนวทางการติดตาม ผลการเรียนนักเรียนที่มีปัญหาติด 0 ร มส.