ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบถึงนโยบาย