นายปราโมทย์ ดำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิโลวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีวโลวิทยาร่วมพิธีเปิดกิจการมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONEโดยได้รับเกียรติจากนายวรวุฒิ จันทร์สว่าง