นางณหฤทัย สิทธิจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พ่อโคตรนางสาวสุปราณี ภูมิมิตรและนักเรียนโรงเรียนศรีวิไลวิทยา เข้าร่วมรับโล่รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งข้นการประกวดสื่อวิดีโอ “อย น้อยวัยใส ใส่ใจอุ่านฉลากโภชนาการ”