นักเรียนโรงเรียนศรีวิลวิทยาได้เข้าร่วมประกวดวงดนตรีสตริง ประจำปี 2566วันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข่งข้นช่วยกันพัฒนาใผ่หาสันติ” และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยเทศบาลนครอุดรธานี