เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนศรีวิไลวิทยา (ศ.ว.)

เราศรีวิไลวิทยา ดีเด่นวิชาเก่งกล้ากว่าใคร
เราเรืองนามเพราะความยิ่งใหญ่ ระเบียบวินัยของเราดี

เหลืองน้ำเงินพัดพราว เทิดเกียรติของเราประกาศศักดิ์ศรี
การกีฬาศรีวิไลมีดี มิเคยรอรี เร็วรี่คว้าชัย

ใจดำรงกล้าแกร่งมั่นคงไม่ย่อท้อใคร
เรื่องการกีฬาเราเคยภูมิใจ ไม่เคยแพ้ใคร สู้ไปไม่ถอย

เราศรีวิไลวิทยาดีเด่นวิชา เก่งกล้าไม่น้อย
การเรียนดี วิริยะเลิศลอย พวกเราไม่ด้อยเทิดเกียรติสถาบัน

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

ใจดำรงกล้าแกร่งมั่นคงไม่ย่อท้อใคร
เรื่องการกีฬาเราเคยภูมิใจ ไม่เคยแพ้ใคร สู้ไปไม่ถอย

เราศรีวิไลวิทยาดีเด่นวิชา เก่งกล้าไม่น้อย
การเรียนดี วิริยะเลิศลอย พวกเราไม่ด้อยเทิดเกียรติสถาบัน