นายอาทิตย์ อัมไพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นางสาวแพรวนกา องอาจ และนายศิริพงษ์ ศรีรักษ์ ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนบึงกาฬ