นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยาเป็นผู้นำอ่านสารจากเลขาธิการสหประชาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากลปี 2023