กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายดาม ภูมิพันธ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

36-2_001-scaled-172x230

นายบันเจิด  คันที
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

50-1-scaled-172x230

นายยุทธนา  กันยาตี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

55

นายบัญชา พลทิพย์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

62-2_001-scaled-172x230

น.ส.เกศริน  ติดมา
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน

55

นายพุทธกร ในอรชร
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน