กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายดาม ภูมิพันธ์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

36-2_001

นายบันเจิด  คันที
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

 

50-1

นายยุทธนา  กันยาตี
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

62-2_001

น.ส.เกศริน  ติดมา
ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน