นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นางจิราพร ทัศมี นายบันลือ พลพันธ์นางณหฤทัย สิทธิจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูตัวแทน 4 กลุ่มงาน เข้าร่วมต้อนรับและทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนศรีวิไลวิทยา

ดูทั้งหมด

นางจิราพร ทัศมีและนางณหฤทัย สิทธิจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมแสดงความยินดีและส่งครูที่ได้รับคำสั่งย้ายสถานศึกษา จำนวน 6 ราย

ดูทั้งหมด

โรงเรียนศรีวิเลวิทยา ร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนเซกาอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาพ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ของโรงเรียนศรีวิไลวิทยารางวัลเกี่ยวกับกิจกรรม การจัดหมูยุวกาชาดต้นแบบระดับประเทศ

ดูทั้งหมด