• กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 จ.ศรีสะเกษ
  • กิจกรรมวันภาษาไทย วันแม่แห่งชาติ และวันอาเซียน
  • การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ (20 มิ.ย. 62)
  • กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 (13 มิ.ย. 62)
  • กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2562 (9 มิ.ย. 2562)
  • รณรงค์ ปลอดจากควันพิษไฟป่า[25-02-62]
  • สอบ O-NET ปี 2562[02-02-62]
  • เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2561 [07-02-62]
  • การจัดกิจกรรมวันครู ปี 2562 [16-01-62]
  • การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 [5-01-62]